Социјалниот дијалог околу безбедноста и здравјето при работа во контекст на КОВИД-19. Како до безбедно враќање на работа – Практични примери

Во услови на пандемија предизвикана од КОВИД-19, голем број земји повторно ги отворија своите економии и побараа од работниците да се вратат на своите работни места. Овој краток преглед на политики ја истакнува потребата од социјален дијалог со цел да се обезбеди безбедно враќање на работното место. Исто така, содржи бројни практични примери од целиот свет во кои враќањето на работа е организирано преку бипартитни и трипартитни консултации, на национално, секторско ниво и на ниво на претпријатие.

Документот може да го најдете на следниов линк:

https://socijalendijalog.mk/wp-content/uploads/2020/10/Kratok-pregled-na-politiki-final.pdf