КЛУЧНИ ПОРАКИ: Брза процена на влијанијата врз работните места и политиките како одговор на кризата СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Целиот документ можете да го најдете на: KEY MESSAGE MK FINAL