Контакт

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ
Меѓународна организација на трудот
Даме Груев 14
1000 Скопје

Наташа Мечкароска Симјаноска
Проектен координатор

Емил Крстановски
krstanovski@ilo.org