Стандарди на МОТ и КОВИД-19 (коронавирус)

ЧПП – Клучни одредби на Меѓународните стандарди на трудот значајни за избивањето и ширењето на КОВИД-19

Стандарди на МОТ и Ковид-19