Трипартитна работилница – Кон систем за предвидување на потребни вештини

View Calendar
2019-09-10 - 2019-09-12 Цел ден

Меѓународната организација на трудот и Европската фондација за обука, со поддршка од Европската Унија ја иницираа активноста Кон систем за предвидување на потребните вештини, чија цел е развој на механизам за подобрување на меѓу-институционалната координација која е неопходна за воспоставување ефективен и сеопфатен систем за предвидување на потребните вештини во Северна Македонија.