Работилница за преговарање и спроведување на Локални партнерства за вработување

View Calendar
2019-09-05 Цел ден

Во рамки на проектот Зајакнување на социјалниот дијалог, одржана е работилница наменета за локалните економско-социјални совети за презентирање на практично искуство, позитивни искуства и предизвици при преговарање и спроведување на Локални партнерства за вработување од регионот. За време на работилницата, на учесниците им се презентираа најдобрите практики, концепт идеи, улогата на засегнатите страни и слични аспекти кои ќе помогнат во подобро разбирање на ЛПВ.