Завршен настан на проектот Зајакнување на социјалниот дијалог