Вести

Можно е да „настрадаат“ 25 милиони работни места ширум светот, како последица на COVID-19, вели МОТ

Првичната процена на МОТ за влијанието на COVID-19 врз глобалниот свет на работата укажува дека ефектите ќе бидат далекусежни, ќе истуркаат милиони луѓе во невработеност, недоволна ангажираност и работна сиромаштија, и предлага мерки за одлучен, координиран и итен одговор. ЖЕНЕВА (МОТ) – Економската и трудовата криза создадена од пандемијата на COVID-19 би можела да ја […]

прочитај повеќе

Повик за предлог – проектни концепти: Грантови за модернизирање на постојните и развој на нови услуги

ВОВЕД Во повеќе извештаи за напредокот од Европската комисија се укажува на потребата за натамошен развој на социјалниот дијалог меѓу социјалните партнери во Северна Македонија.  Во оваа насока, Меѓународната организација на трудот и помага на земјата во нејзините напори за унапредување на социјалниот дијалог како суштински елемент на Европскиот социјален модел, што ги промовира конкурентноста, […]

прочитај повеќе

Вештини за иднината! Бидете дел од промената!

МОТ ги повикува сите заинтересирани поединци и организации да споделат иновативни идеи и решенија за справување со предизвикот на несовпаѓање на вештините со потребите на пазарот на трудот. Со овој Повик за иновативни решенија за справување со овој предизвик ќе се идентификува и поддржи развој на решенија чија цел е справување со различните облици и […]

прочитај повеќе

Анализа за ефективноста на ЛЕСС и комуникациска платформа

Во рамки на проектот Зајакнување на социјалниот дијалог, кој го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот, се изготви анализа за функционирањето и ефективноста на Локалните економоско-социјални совети, која се заснова на извештаите од хоризонталната процена и поединечни интервјуа, спроведени од страна на МОТ консултант. Со цел да се презентираат наодите од анализата и […]

прочитај повеќе

Финална панел-дискусија за Оперативниот план за вработување

Со поддршка од проектот Зајакнување на социјалниот дијалог, кој го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот,  Министерството за труд и социјална политика, ја одржа последната регионална средба во Скопје, на 22ри ноември 2019 г. која се однесува на новиот оперативен план за активни мерки за вработување за 2020 година. Министерката за труд и социјална […]

прочитај повеќе

Панел-дискусија во општина Струмица за Оперативниот план за вработување

Со поддршка од проектот Зајакнување на социјалниот дијалог, кој го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот,  Министерството за труд и социјална политика, на15ти ноември 2019 г. одржа регионална средба во општина Струмица за креирање на новиот Оперативен план за активни мерки за вработување за 2020 година. Претставници на Министерството за труд и социјална политика […]

прочитај повеќе

Oбука за подготовка и управување со проекти

Во делот од активностите на проектот финансиран оф ЕУ и споведуван од МОТ, Зајакнување на социјалниот дијалог, за модернизирање на услугите што ги обезбедуваат социјалните партнери како и поддршка за локалните економско-социјални совети вклучени во Локалните партнерства за вработување,  во периодот од 14 до 18 октомври, во хотел Арка, беше организирана обука за подготовка и […]

прочитај повеќе

Панел-дискусија за Оперативниот план за вработување

Со поддршка од проектот Зајакнување на социјалниот дијалог, кој го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот,  Министерството за труд и социјална политика, на 16ти октомври 2019 г. ја одржа третата регионална средба во Скопје за креирање на новиот оперативен план за активни мерки за вработување за 2020 година. Претставници на Министерството за труд и […]

прочитај повеќе

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПЕРТИЗА ВО ОБЛАСТА НА ЦЕЛИТЕ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

ВОВЕД И ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ Во повеќе извештаи за напредокот од Европската комисија се укажува на потребата за натамошен развој на социјалниот дијалог меѓу главните актери во економијата. Во оваа насока, Меѓународната организација на трудот и помага на земјата во нејзините напори за унапредување на социјалниот дијалог како суштински елемент на Европскиот социјален модел, што ги […]

прочитај повеќе

Дијалог за транзиција кон формалност

Во рамки на проектот Зајакнување на социјалниот дијалог, кој го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот, во периодот 8-9 октомври, во хотел Солун, се спроведе работилница на тема Дијалог за транзиција кон формалност. На предметната тема дискутираа експерт на МОТ од Женева за неформална економија, поддржан од национални експерти кои ги […]

прочитај повеќе

Панел-дискусија во општина Битола за Оперативниот план за вработување

Со поддршка од проектот Зајакнување на социјалниот дијалог, кој го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот,  Министерството за труд и социјална политика, ја одржа втората регионална средба во Битола за креирање на новиот оперативен план за активни мерки за вработување за 2020 година. Конкретните предлози се очекува да произлезат од Локалниот економско социјален совет […]

прочитај повеќе

Панел-дискусија во општина Тетово за Оперативниот план за вработување

Со поддршка од проектот Зајакнување на социјалниот дијалог, кој го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот,  Министерството за труд и социјална политика организира четири регионални панел-дискусии на локалните економско-социјални совети. Првата од нив беше спроведена на 3ти октомври 2019 год. во општина Тетово. На средбата се дискутираше идниот Оперативен план за […]

прочитај повеќе

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС: ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПЕРТИЗА ВО ОБЛАСТА НА ПРЕТПРИЕМАЧКИ ВЕШТИНИ И ПРИСТАП ДО ФИНАСИИ

ВОВЕД И ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ Економско-социјалниот совет (ЕСС) е единствената трипартитна институција за социјален дијалог на национално ниво, со консултативна улога за Владата при развој и спроведување на економско-социјални политики. ЕСС има советодавна улога и дава мислења и препораки до Владата за прашања поврзани со економскиот развој; политики за пазарот на трудот; политики за плати и […]

прочитај повеќе

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС СТРУЧНА ЕКСПЕРТИЗА ВО РАЗВОЈ НА ВРАБОТУВАЊЕТО НА ЛОКАЛНО НИВО

 ВОВЕД И ИСТОРИЈАТ Во повеќе извештаи за напредокот од Европската комисија се укажува на потребата за натамошен развој на социјалниот дијалог меѓу главните актери во економијата. Во оваа насока, Меѓународната организација на трудот и помага на земјата во нејзините напори за унапредување на социјалниот дијалог како суштински елемент на Европскиот социјален модел, што ги промовира […]

прочитај повеќе

Трипартитна работилница – Кон систем за предвидување на потребни вештини

Неусогласеноста на вештините е еден од главните предизвици со коишто се соочуваат земјите во транзиција. Оваа неусогласеност се должи на технолошкиот напредок, индустриските и демографските промени. Северна Македонија има остварено значителен напредок во градење на капацитетите на националните институции за нивно вклучување во предвидувањето на идните потреби за занимања и вештини, меѓутоа потребно е да […]

прочитај повеќе

Работилница за преговарање и спроведување на Локални партнерства за вработување (ЛПВ)

Проектот Зајакнување на социјалниот дијалог, финансиран од Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот, чија цел е зајакнување на Локалните економско-социјални совети, организира работилница за презентирање на практично искуство, позитивни аспекти и предизвици при преговарање и спроведување на ЛПВ. За време на работилницата, на учесниците ќе им се презентираат најдобрите практики на Проектот […]

прочитај повеќе

Договорен нов меѓународен стандард за труд за борба против насилство и вознемирување на работно место

На Меѓународната конференција на трудот по повод стогодишнината на МОТ се донесе нова Конвенција и Препорака за борба против насилство и вознемирување на работно место. На последниот ден од Меѓународната конференција на трудот по повод стогодишнината на МОТ, во Женева, делегатите ги донесоа Конвенцијата за борба против насилство и вознемирување, 2019г., и Препораката за борба […]

прочитај повеќе

Светски лидери на Меѓународната конференција на трудот по повод стогодишнината на МОТ

По повод стогодишнината на МОТ, од 10 до 21 јуни 2019 год. се одржува 108-мата Cедница на Меѓународната конференција на трудот , на две локации во Женева, Палатата на нациите и седиштето на МОТ, каде повеќе од 5000 делегати од 187 земји и повеќе од 45 светски лидери учествуваат во дискусиите за справување со неодложните прашања […]

прочитај повеќе