ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС – ЛОКАЛНИ ПАРТНЕРСТВА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ