БКМ – Повик за ангажирање стручни лица за изготвување на „Истражување и ситуациона анализа за „Правно катче““.

Бизнис Конфедерација на Македонија во рамките на проектот: “Правна и ресурсна платформа во Северна Македонија“, финансиски поддржан oд проектот “Зајакнување на социјалниот дијалот” спроведуван од Меѓународната организација на трудот, а финансиран од Европската Унија, објавува повик за ангажирање на експерти/консултанти за изготвување на  ситуациона анализа и истражување за потребите на македонските компании и членките на БКМ, со цел да се произведат правни документи коишто ќе бидат соодветно прибрани и прикачени на дигитална платформа.

Повеќе информации на следниот линк:

http://bcm.mk/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7/