БКМ – Повик за ангажирање стручни лица за изготвување на “Анализа, истражување и едукативни програми за моменталните трендови на функционирање на бизнис секторот и новите форми на деловното работење“.

Бизнис Конфедерација на Македонија во рамките на проектот: “Правна и ресурсна платформа во Северна Македонија“, финансиски поддржан oд проектот “Зајакнување на социјалниот дијалот” спроведуван од Меѓународната организација на трудот, а финансиран од Европската Унија, објавува повик за ангажирање на експерти/консултанти за изготвување на  aнализа, истражување и едукативни програми за моменталните трендови на функционирање на бизнис секторот и новите форми на деловното работење коишто ќе бидат достапни на дигитална платформа креирана за БКМ во рамки на проектот.

Повеќе информации на следниот линк:

http://bcm.mk/1406-2/