Пречки во пристапот до финансиски средства за ММСП

Целта на анализата Пречки во пристапот до финансиски средства за ММСП е да се идентификуваат главните причини зошто пристапот до финансиски средства останува клучен предизвик за компаниите во земјата, особено за малите и средните претпријатија и да ги истражи опциите и потенцијалните активности и мерки потребни за зголемување на пристапот до финансии. Анализата е предлог-политика за Економско-социјалниот совет со предложени активности што треба да се дискутираат и презентираат пред Владата.

Анализата е изработена во рамки на проектот Зајакнување на социјалниот дијалог, финансиран од Европската Унија.

Електронска верзија од анализата на следниов линк:

https://socijalendijalog.mk/wp-content/uploads/2020/10/PRINT-MAK-Barriers-Access-to-Finance-for-SMEs.pdf