Анкета за претпријатија – БКМ

Бизнис Конфедерација на Македонија спроведува анкета за претпријатија со цел да ја разбере состојбата, приоритетите и предизвиците на претпријатијата кои произлегуваат од тековната криза предизвикана од КОВИД – 19.
Одговорите од анкетата ќе се искористат за да им се постават прашањата за кои се загрижени претпријатијата на владините тела, финансиските институции и другите засегнати страни.
Ве молиме пополнете ја анкетата на следниот линк:
Оваа активност е овозможена со поддршка од Зајакнување на социјалниот дијалог, проект што го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.